Bloghttp://hamalova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskSkončenie pracovného pomeru DOHODOU O SKONČENÍ PRACOVNÉHO A VÝPOVEĎOU (hamalova)Pracovné právo Slovenskej republiky upravuje spôsoby skončenia pracovného pomeru.  Ide o kogentné ustanovenia Zákonníka práce, inými než zákonnými spôsobmi nemožno platne skončiť pracovný pomer.  Fri, 16 Jun 2017 23:26:27 +0200https://hamalova.blog.sme.sk/c/457724/skoncenie-pracovneho-pomeru-dohodou-o-skonceni-pracovneho-a-vypovedou.html?ref=rssZmluva o pôžičke (hamalova)Ako uzatvoriť zmluvu o pôžičke? Ako vzniká a čo je to vlastne pôžička? Aké sú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z pôžičky? Ako takáto zmluva môže zaniknúť?   Fri, 31 Mar 2017 21:03:09 +0200https://hamalova.blog.sme.sk/c/451165/zmluva-o-pozicke.html?ref=rssPredaj tovaru v obchode (spotrebiteľské kúpne zmluvy) (hamalova)Viete aké máte práva pri kúpe vadného tovaru v obchode? Kto, kedy a v akom rozsahu zodpovedá za vadu? Aké sú zákonné záručné doby? Mon, 27 Mar 2017 18:58:32 +0200https://hamalova.blog.sme.sk/c/450650/predaj-tovaru-v-obchode-spotrebitelske-kupne-zmluvy.html?ref=rssDarovacia zmluva (hamalova)Ako správne vyhotoviť darovaciu zmluvu a čo môže byť jej predmetom?  Aké povinnosti vznikajú z darovacej zmluvy a akým spôsobom môže zaniknúť darovacia zmluva?  Mon, 27 Mar 2017 04:15:35 +0200https://hamalova.blog.sme.sk/c/450551/darovacia-zmluva.html?ref=rssVšeobecné predpoklady dedenia, vydedenia a odmietnutie dedičstva (hamalova)V poslednej dobe sa veľmi často stretávam s otázkami ohľadne dedenia, predpokladov vydedenia alebo odmietnutia dedičstva v prípade existencie dlhov po zomretom. Poďme si to spoločne zhrnúť. Sat, 25 Mar 2017 22:29:48 +0100https://hamalova.blog.sme.sk/c/450433/vseobecne-predpoklady-dedenia-vydedenia-a-odmietnutie-dedicstva.html?ref=rss