Skončenie pracovného pomeru DOHODOU O SKONČENÍ PRACOVNÉHO A VÝPOVEĎOU

Pracovné právo Slovenskej republiky upravuje spôsoby skončenia pracovného pomeru.  Ide o kogentné ustanovenia Zákonníka práce, inými než zákonnými spôsobmi nemožno platne skončiť pracovný pomer. 

16.6.2017 o 23:26 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1416x | Diskusia: 0 príspevkov

Zmluva o pôžičke

Ako uzatvoriť zmluvu o pôžičke? Ako vzniká a čo je to vlastne pôžička? Aké sú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z pôžičky? Ako takáto zmluva môže zaniknúť?  

31.3.2017 o 21:03 | Karma článku: 1,00 | Prečítané:  561x | Diskusia: 0 príspevkov

Predaj tovaru v obchode (spotrebiteľské kúpne zmluvy)

Viete aké máte práva pri kúpe vadného tovaru v obchode? Kto, kedy a v akom rozsahu zodpovedá za vadu? Aké sú zákonné záručné doby?

27.3.2017 o 18:58 | Karma článku: 1,13 | Prečítané:  260x | Diskusia: 0 príspevkov

Darovacia zmluva

Ako správne vyhotoviť darovaciu zmluvu a čo môže byť jej predmetom?  Aké povinnosti vznikajú z darovacej zmluvy a akým spôsobom môže zaniknúť darovacia zmluva? 

27.3.2017 o 4:15 | Karma článku: 1,15 | Prečítané:  219x | Diskusia: 0 príspevkov

Všeobecné predpoklady dedenia, vydedenia a odmietnutie dedičstva

V poslednej dobe sa veľmi často stretávam s otázkami ohľadne dedenia, predpokladov vydedenia alebo odmietnutia dedičstva v prípade existencie dlhov po zomretom. Poďme si to spoločne zhrnúť.

25.3.2017 o 22:29 | Karma článku: 2,00 | Prečítané:  762x | Diskusia: 0 príspevkov

Už ste čítali?